Serwis politykarorodzinna.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Rozumiem Polityka Cookies .

Polityka Prorodzinna w Polsce - Deklaracja ideowa Marszów dla Życia i Rodziny

Silna rodzina – związek mężczyzny i kobiety obdarzonych potomstwem – jest podstawą zdrowego społeczeństwa. Silna rodzina zapewnia społeczeństwu istnienie i trwanie. Uczy troski o dobro wspólne. Wyposaża swoich członków w wartości, nawyki i umiejętności, które wykorzystuje się w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. To przede wszystkim rodzina generuje kapitał społeczny będący jednym z głównych zasobów rozwiniętych społeczeństw.

Uważamy, że silna rodzina powinna cieszyć się prestiżem nie tylko w relacjach międzyludzkich. Ze względu na swoje znaczenie dla ładu społecznego, instytucja rodziny powinna odczuwać należny szacunek ze strony władz publicznych. Jej pomyślność powinna stanowić punkt odniesienia dla projektów regulujących życie społeczne.

Troska i szacunek dla rodziny powinny przyjmować konkretne wyrazy. Dlatego oczekujemy od władz publicznych:

  1. Przyjęcia ustaw, które pozwolą rodzinom w jak największym zakresie korzystać ze środków finansowych, które wypracowują. Podstawowym przejawem szacunku dla rodziny powinno być zaufanie, że mogąc konsumować owoce swojej pracy będzie czynić to roztropnie i odpowiedzialnie, troszcząc się zarówno o potrzeby swoje jak i wspólnoty, w której żyje.

  2. Stworzenia mechanizmów, które umożliwią rodzicom skuteczny wpływ na placówki oświatowe. Uznając, że szkoła jest ważnym miejscem w procesie kształtowania i kształcenia młodego człowieka, oczekujemy, że rodzice powinni dysponować większymi możliwościami tworzenia własnych placówek oraz współdecydowania o programie nauczania i środowisku aksjologicznym szkoły. Jesteśmy przekonani, że tylko silna rodzina może być podstawą wspólnoty lokalnej i narodowej.
Sondaż

Czy uważasz, że należy coś zmienić w Polskiej polityce prorodzinnej?

Nie, moim zdaniem nie potrzeba zmian.
Nie, choć nie jest doskonała.
Tak, można coś zmienić.
Tak, potrzeba radykalnej zmiany w polityce prorodzinnej.

zobacz wyniki »

co ty wiesz o rodzinie książka

Popieram

Możesz zrobić coś konkretnego!
Już teraz wyraź swoje poparcie. Spraw żeby głos rodziny był bardziej słyszalny.
Przyłącz się do nas, wypełnij poniższy formularz, wpisz swój adres e-mail oraz imię i nazwisko.
Będzie to głos poparcia, dla osób domagających się zmian w polityce prorodzinnej w naszym kraju.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Narodowego Dnia Życia, ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926. z późn. zm.). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zbierania głosu poparcia w/w sprawie oraz wysyłania newsletter’a i innych informacji związanych ze statutową działalnością Fundacji Narodowego Dnia Życia. Możemy również informować Cię o inicjatywach innych podmiotów, których cele lub sposób działalności jest podobny do celów i sposobów działalności Fundacji Narodowego Dnia Życia. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Przeczytaj

Na przestrzeni ostatniego roku, sprawy rodziny i polityki prorodzinnej stały się jednym z najpoważniejszych tematów debaty publicznej. Państwo nie prowadzi żadnej polityki prorodzinnej w Polsce, brakuje ułatwień a nawet pojawiają się utrudnienia w funkcjonowaniu rodzin posiadających dzieci. Z badań opinii publicznej wynika, że społeczeństwo nie ufa obietnicom składanym przez polityków, ale wszyscy badani wyrażają chęć poparcia obywatelskich projektów ustaw prorodzinnych. Miniony rok ujawnił potrzebę budowy wspólnoty, opartej na za zaufaniu i wyższych wartościach, pozbawionej podtekstów partyjno-politycznych.

Poprzyj z nami zmiany w polityce prorodzinnej!

przeczytaj więcej
Polityka prywatności Regulamin